ściągnij  Program dla Sopotu 2006-2010
ściągnij  Skrót programu dla Sopotu 2006-2010
ściągnij  Raport
ściągnij  Prezentacja - założenia do Programu 2010-2014

DLA NASZYCH SENIORÓW
 • Szpital Geriatryczny z kontraktem NFZ i wdrożenie systemu teleopieki
 • Rozbudowa Szpitala Reumatologicznego
 • Nowe programy profilaktyczne oraz turnusy rehabilitacyjne
 • Osiedlowe centra aktywności - domy sąsiedzkie
DLA MŁODYCH SOPOCIAN
 • 200 kolejnych mieszkań komunalnych
 • Miejsca dla wszystkich sopockich dzieci w przyjaznych przedszkolach
 • Rozszerzenie programu dopłat do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych
DLA NASZYCH DZIECI I WNUKÓW
 • Wszechstronna edukacja w najlepszych w Polsce szkołach
 • Więcej dodatkowych lekcji matematyki, języków obcych, żeglarstwa
 • Wychowanie w pasji do nauki, kultury i sportu
DLA NAS WSZYSTKICH
 • Niższe rachunki za ogrzewanie - ciepło sieciowe i wykorzystanie energii odnawialnej
 • Sopocka Platforma Kultury - oferta dla mieszkańców w każdym wieku
 • Nowy dworzec - miejsce spotkań w nowoczesnej mediatece oraz 250 miejsc parkingowych
 • Wspólna rekreacja - ukończenie Sopockiego Rodzinnego Parku Aktywności na Błoniach
 • Sprawna i przyjazna komunikacja, wygodne i szybkie dojazdy do Obwodnicy Trójmiasta i przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
OKRĘG NR 1
 • Plac zabaw na sopockiej plaży
 • Remonty ulic i chodników: Sobieskiego, Parkowej, Haffnera, Książąt Pomorskich, Ogrodowej, Władysława IV, Dębowej, 3-go Maja, Powstańców Warszawy
OKRĘG NR 2
 • Dokończenie budowy Sopockich Błoni
 • Remonty ulic i chodników: 3-go Maja, Architektów, Króla Jana Kazimierza, Leśnej, Conrada, Świemirowskiej, Jana z Kolna, Władysława IV, Polnej koło rynku
OKRĘG NR 3
 • Międzypokoleniowe boisko rekreacyjne przy Domu Seniora
 • Remonty ulic i chodników: Mickiewicza, Księżycowej, Prusa, Paderewskiego, dokończenie ulicy 23 Marca, dalszą rewitalizację Al. Niepodległości
OKRĘG NR 4
 • Skwer z placem zabaw przy ulicy Obodrzyców
 • Remonty ulic i chodników: Ronda na Obodrzyców, Kraszewskiego, Mazowieckiej, Junaków, Łowickiej, Kujawskiej
Opera Leśna - odnowiona dzięki środkom europejskim
Placyk za Spatfiem z lubianą fontanną Jasia Rybaka
Plac zabaw na Przylesiu powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego
Zrewitalizowany Staw Okrzei - chętnie odwiedzany przez mieszkańców
Centrum Geriatryczne z oddziałem szpitalnym, które powstanie w Sopocie
Nowy dworzec - miejsce spotkań w nowoczesnej mediatece i 250 miejsc parkingowych
Copyright 2010 by Jacek Karnowski