Dla Polski - Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu
prezydent karnowski sopot

Dla Polski

Jacek Karnowski

Członek Zarządu Związku Miast Polskich – organizacji pracującej na rzecz społeczności lokalnych i decentralizacji państwa. Związek Miast Polskich jest inicjatorem wielu rozwiązań prawnych i finansowych wzmacniających niezależność miast oraz forum wymiany doświadczeń. Skutecznie wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.Ostatnią inicjatywą ZMP na wniosek Sopotu było przeprowadzenie przez `Parlament RP ustawy pozwalającej gminom decydować o czasie sprzedaży alkoholu.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny.

Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu jako jeden z dwóch przedstawicieli Związku Miast Polskich w Komisji – opiniującej wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Współprzewodniczący Zespołu Do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej ( z Sekretarzem Stanu MSWiA Pawłem Szefernakerem)

Podziel się
Opinią

Wypełnij poniżej formularz kontaktowyZgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.